Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Markkinointiapu IdeaTasku Ky
Rinnekatu 11
32700 Huittinen

Y-tunnus 2558829-3

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Marjut Peltola
Puhelin: Puh. 040 661 7025
Sähköposti: marjut.peltola(at)ideatasku.fi

3. Rekisterin nimi ja rekisteröidyt

Yrittäjä kuntoon! -tapahtumaan 16.5.-17.5.2020 osallistujat -nimiseen rekisteriin tallennetaan kaikkien tapahtumaan ilmoittautuneiden henkilöiden ja yritysten tiedot.

4. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Henkilötietoja kerätään ja käsitellään tapahtumajärjestäjälle toimitettujen ilmoittautumisten perusteella.

Tietoja käsitellään seuraavissa yhteyksissä:

  • tapahtumaan liittyvistä asioista kertominen ja tiedotteiden lähettäminen
  • tapahtuman laskuttaminen
  • majoituksen, ruokailun ja muiden resurssien varaaminen
  • palautteen kerääminen
  • seuraavien tapahtumien markkinointi

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavan tiedot asiakkaista:

  • yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
  • yrityksen tiedot (nimi, y-tunnus, laskutusosoite, yhteyshenkilön tiedot)
  • muut mahdolliset asiakkaan suostumuksella kerätyt lisätiedot, joita tarvitaan tapahtumaan liittyvien toimenpiteiden toteuttamiseksi. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi sukupuoli, ruoka-aineallergiat ja syntymäaika.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan asiakkaalta itseltään puhelimitse, sähköpostilla, lomakkeen ja internetin kautta tai muulla vastaavalla tavalla.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisteriin kerätyt tiedot välitetään eteenpäin muille tapahtumaan järjestämiseen osallistuville yhteistyökumppaneille ja -yrityksille, joita ovat muun muassa majoituksen tarjoava Ellivuori Resort, ulkoaktiviteetteja tarjoava Vuorisport sekä muut tapahtuman sisältöä tuottavat ja ruokailuja tai kuljetuksia järjestävät tahot.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa myös voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa viranomaisille.

8. Tietojen säilytysaika ja poistaminen

Henkilötietoja säilytetään enintään 5 vuotta viimeisimpään tapahtumaan osallistumisesta.

Henkilötiedot voidaan poistaa tapahtuman päätyttyä tapahtumaan ilmoittautuneen niin halutessa.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään ehdottoman luottamuksellisina. Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne henkilöt, joilla toimenkuvansa puolesta on tarpeen käsitellä tapahtumaan osallistuvien henkilötietoja tapahtumaan liittyvän palvelun tuottamiseksi.

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla riittävillä teknisillä keinoilla suojattuja.

10. Kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten.